Nasledujúce knihy a materiály pomohli utvárať naše porozumenie konceptom obsiahnutým v tomto seminári. Pre ďalšie štúdium daných tém ti odporúčame nasledujúce knihy. Dúfam, že sa pre teba stanú požehnaním a inšpiráciou, rovnako ako nimi boli pre nás.

(poznámka: pokiaľ nie je uvedené inak, kniha je dostupná v angličtine (resp. jazyku svojho názvu)

 1. Bugbee, Bruce, Cousins, Don, Hybels, Bill
  Network: Participants Guide
  Zondervan Publishing House, Grand Rapids, Michigan 49530, 1996
  (poznámka: pomáha objaviť hodnoty, duchovné dary a typ osobnosti pre vhodné zaradenie do služby v miestnej cirkvi)
 2. Donders, Paul Ch.
  Kreative Lebens Planung
  Gerth Medien, Asslar 2000
  (poznámka: kniha pre dospelých o plánovaní života. Pomáha vyhodnotiť svoju minulosť a potenciál a na ich základe plánovať budúcnosť)
 3. Donders, Paul Ch. & Kast, Michaela
  Power Check (po nemecky)
  Gerth Medien GmbH, Asslar, 2003
  (poznámka: podobná ako predchádzajúca, ale vytvorená špecificky pre mládež)
 4. Laurie Beth Jones
  The Path
  Hyperion, New York, 1998
  (poznámka: mnoho otázok a nápadov, ktoré vám pomôžu sformulovať svoje životné poslanie)
 5. Mayers, Stephen
  „Seeing the future and writing the vision“ manuál
  Leadership Development Course, YWAM Scotland
  (poznámka: užitočné aktivity zamerané na formuláciu životného poslania, osobných hodnôt a na plánovanie)
 6. Miller, Arthur F.
  The Power of Uniqueness
  Zondervan, Grand Rapids, Michigan 49530, 2002
  poznámka: Postup SIMA vo forme knihy. Schopnosti a motivácia. (od tohto autora vyšla po česky kniha Kdo jsem? Miller, Arthur F. a Ralph T. Mattson. Nakladateľstvo Návrat domů, Praha, 1998.
  Anotácia tejto knihy:
  “Žijeme v období, kdy se nemálo z nás rozhoduje změnit zaměstnání. Opět před námi vyvstávají základní otázky: Kdo jsem? Kde je moje místo? Co mám dělat? Co mě baví a co mi jde?
  Úkolem této publikace je pomoci čtenáři, aby našel správné odpovědi, které se stanou základem jeho kvalitních životních rozhodnutí. Po přečtení této knihy zjistíte, že je možné porozumět svým pohnutkám, motivům, přáním i emocím.”)
 7. Bolles, Richard N.
  Jaké barvy je tvůj padák?
  Praktický manuál, jak si najít práci a novou kariéru (brož., 424 stran)
  Pragma, Praha, 2005 (dotisk)
  (poznámka: Pomáha objaviť prirodzené dary a ďalšie faktory, ktoré určujú, ktorá práca a ktoré pracovné prostredie sú pre teba tie najlepšie. Množstvo tipov ako nájsť prácu, ktorú hľadáš. V Amerike ohodnotená ako jedna z 25 najvplyvnejších kníh 20. storočia)
 8. Buckingham, Marcus & Clifton, Donald O.
  Now, Discover Your Strengths
  Simon & Schuster, UK Ltd., 2002
  (poznámka: Vysvetľuje, prečo by je potrebné sústrediť na objavovanie a rozvíjanie svojich silných stránok a nie sa sústreďovať na svoje slabosti. Vynikajúci on-line profil, ktorý identifikuje tvojich 5 najvýraznejších darov)
 9. Kast, Michaela & Donders, Paul Ch.
  Skills Workshop – Power Management Team
  Dortmund
  (poznámka: profil, ktorý pomáha objaviť tvoje prirodzené schopnosti)
 10. Schwarz, Christian A.
  Die 3 Farben deiner Gaben
  C & P Koinonia, 2001
  (poznámka: pomáha objaviť a rozvíjať tvoje duchovné dary)
 11. Wagner, C. Peter
  Your Spiritual Gifts can help your Church grow
  Regal Books, Ventura, CA 1979 & 1994
  (poznámka: mnohí ju považujú za najlepšiu súčasnú knihu o duchovných daroch)
 12. Clinton, J. Robert
  Spiritual Gifts
  Horizon Books, Camp Hill, PA, 1985
  (poznámka: odlišný pohľad na duchovné dary)
 13. Bennett, Dennis & Rita
  The Holy Spirit and You
  Logos International, Plainfield, NJ, 1971
  (poznámka: niekoľko dobrých kapitol o duchovných daroch z perspektívy letničných kresťanov)
 14. Marsh, Paul
  PAS
  Stand By, Lausanne, CH, 1999 – 2002
  (poznámka: povahový profil využívajúci systém 4 kvadrantov)
 15. Webster’s New World Dictionary
  Simon and Schuster, New York, NY1984 and 1970
 16. Covey, Stephen R., Merrill, A.R., Merrill, Rebecca R.
  First Things First
  Free Press, New York, NY, 1994
  (poznámka: dobré aktivity vedúce k formulácii životného poslania, vynikajúca kniha, ktorá pomáha identifikovať kľúčové úlohy v živote a stanoviť priority a ciele)