Tu sú všetky materiály k programu, stiahnuteľné v digitálnej forme. Pokiaľ sa vám ponuka zobraziť alebo stiahnuť nejaký súbor nezobrazuje, je k tomu potrebná registrácia (úroveň Nahliadnutie je zadarmo)

Manuál Zmena na obzore

40-stranový manuál, popisujúci základnú víziu, hodnoty, myšlienky a stratégiu programu. V manuáli je tiež načrtnutý obsah programu – základné témy a praktické lekcie, jednoduchý časový harmonogram a pod.

Stiahnutie tohoto súboru si vyžaduje minimálne Základný prístup

Témy

Praktické lekcie

Časové harmonogramy (ZP)

Lekcie zo života

Hry (ÚP)

Aktivity počas jedla (ZP)

Ostatné (PreTeen News, multimédiá…) (ÚP)

Záverečná slávnosť (ZP)