PreTeens

deti v predtínedžerskom veku

Seminár Zmena na obzore

Sticky post

Chceli by ste rozbehnúť predtínedžerský program u vás? Dá sa zorganizovať samostatný program, alebo si pripraviť špeciálne obdobie na besiedke, mládeži, stretku, vo farnosti, zbore, alebo aj konkrétnej školskej triede. Pozývame vás na celodenný seminár o predtínedžeroch. Dátum: 14. január… Continue Reading →

O lekciách a živote

Sticky post

Lekcie zo života (po anglicky „object lessons“) sú krátke a rýchle ilustrácie, pri ktorých použijete nejaký predmet alebo každodennú životnú situáciu a vyvodíte z nich určité ponaučenie alebo princíp.

Hra: Elektrina

Táto hra sa hodí ako rozohrievačka k praktickej lekcii Elektrina programu Zmena na obzore.

Hra: Obrátené šarády

Šarády, pri ktorých neukazuje jeden a háda skupina,ale ukazujú všetci v skupine a háda len jeden (popis hry a 120+ slajdov na ukazovanie)

Lekcia zo života: Pohár s kameňmi

Túto ilustráciu môžete použiť pri téme o tom, ako správne zaobchádzať so svojim časom.

Hra: Kimova hra

Táto rozohrievačka na precvičenie zrakovej pamäti sa dá použiť na prelámanie ľadov alebo aj vyplnenie krátkeho hluchého priestoru v programe.

Hra: Héliová palička

Rozohrievačka (alebo „ľadoborec“) pri ktorej má skupina za úlohu položiť na zem „héliovú“paličku.

Lekcia zo života: Sila slov

Tvoje slová majú veľkú silu – potom, ako ich raz vyslovíš, už ich nemôžeš ľahko zobrať späť.

Každý má čo dať (služba)

Lekcia o službe druhým. Obsahuje úvodnú hru, krátke biblické vyučovanie a otázky na praktickú aplikáciu

Hra: Evolúcia

Evolúcia je nielen zábavná rozohrievačka, okrem iného sa výborne hodí aj ako úvod do témy T21 programu Zmena na obzore. Hráči sa postupným vyhrávaním súbojov „vyvíjajú“ z počiatočného štádia (vajce) až na „hotového človeka“

« Older posts

© 2024 PreTeens — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑