Program prípravy na pubertu

Program Zmena na obzore je séria stretnutí pre predtínedžerov, ktoré sú sa teoretickou aj praktickou prípravou na pubertu.

Zmena na obzore otvorí rôzne horúce témy, o ktorých už deti trochu tušia (a riešia ich, potichu si o nich šuškajú). Zároveň im ponúkne praktické zručnosti – pre niektorých možno nové a nezažité, no patriace do kategórie „pripravenosť na život“.

Zmena na obzore má poslanie pripraviť deti na výzvy, ktorým budú čeliť v období dospievania a povzbudiť ich k prevzatiu väčšej zodpovednosti.

Zmena na obzoreposilniť vzťah medzi rodičmi a ich deťmi skôr, ako sa spolu vydajú komplikovaným bludiskom adolescencie. Aj preto sú rodičia rôznymi formami zapájaní do programu.

Zmena na obzore sa končí malou slávnosťou, počas ktorej deti spolu s rodičmi oslávia tento životný míľnik.

Program vznikol vo Švajčiarsku a postupne bol adaptovaný vo viacerých krajinách, kultúrach a jazykoch. Na Slovensku beží od roku 2017.

Ako prebieha program

Bežnou formou je séria desiatich stretnutí vždy raz za týždeň (alebo raz za dva týždne). S určitou tvorivosťou a flexibilitou sa všaj dá program zorganizovať aj inak (napr. počas dlhšieho časového obdobia alebo s inou periodicitou) Podstatné je, aby naplnil svoje poslanie a určite v ňom nesmie chýbať záverečná slávnosť.

Čo povedali o programe

„Tento program nám nesmierne pomohol zasiahnuť predtínedžerov v našom zbore v kľúčovom období ich života. Doporučujem ho každému, kto hľadá nejaký nástroj v službe deťom vo veku 11-13r.“

(Michal Kevický, kazateľ zboru Viera BJB v Bratislave)

„Otvorilo to diskusiu na témy a oblasti, o ktorých sme sa predtým nerozprávali“

(Peter a Erika, rodičia z Banskej Bystrice)

„Deti dostali kvalitné vyučovanie na dôležité, aktuálne témy + praktické lekcie do života“

„Stmelovanie kolektívu. úžasné dobrodružstvá pre deti. Duchovné povzbudenia a náležité vyučovania!“

(Vlado a Lucia, rodičia z Bratislavy)

„Spojenie praktického a duchovného“

(Juraj, otec z Bratislavy)

„Bolo to super. Bude to aj nabudúci rok?“

(Šimon, Bratislava)

„Všetky lekcie boli na 100% dokonalé neviem posúdiť, čo bolo najlepšie. Naučila som sa veľa zaujímavích vecí do života a dúfam, že mi v budúcnosti pomôžu a poslúžia na dobré. Vďaka!“

(Jasmína, Bratislava)

Kde už prebehla Zmena na obzore

Pozri rôzne časové varianty a alternatívy programu.

Pravidelné stretnutie pozostáva z troch prvkov:

1.Neformálny čas: čas zábavy a budovania vzťahov – patria sem hry, spoločné jedlo, zdieľanie sa …

2. Praktická lekcia zameraná na zručnosti zo života, napríklad

  • ako si spravovať osobné financie
  • internet a sociálne siete
  • ako si niečo oprať/ožehliť
  • zdravá životospráva
  • prvá pomoc…

3. Téma (vyučovanie)ako napríklad

  • priateľstvo s Bohom
  • osobná identita a tlak rovesníkov
  • alkohol, drogy a iné závislosti
  • premeny v puberte…

Chcem organizovať tento program