Aby program Zmena na obzore mohol prebehnúť aj u vás, potrebujete rozhodnúť o niekoľkých veciach:

Pre koho

Ideálna je skupinka približne 10-20 detí vo veku 11- až 12-roční (zhruba 4.-7.ročník ZŠ) – ani mladší, ani starší. Z našej skúsenosti úplne najlepší vek je 11 rokov. Dôležité je, aby dieťa v tomto veku už pomaly začalo otvárať určité témy dospievania, začalo samo pátrať a hľadať odpovede na otázky, premýšľať. Dievčatá sú v tomto veku niekedy popredu pred chlapcami, a tak sa môže stať, že 10-ročné dievča by už do programu dobre zapadlo, zatiaľ čo 11-ročný chlapec ešte stále nemusí byť pripravený. Najlepšie je o tejto téme hovoriť individuálne s rodičmi a dať na ich názor.

Odkiaľ budú vaši predtínedžeri? Sú to

  • deti rodín z jedného spoločenstva/cirkvi/zboru?
  • susedia bývajúci blízko pri sebe?
  • spolužiaci z tej istej triedy?
  • náhodne pozbierané deti z určitej oblasti?

Kým

Kto bude váš organizačný tím? Kto budú vaši pomocníci? Ktorí rodičia prejavili iniciatívu a záujem?

Častokrát sú to práve rodičia detí, ktorí vnímajú potrebu takéhoto programu, počuli o ňom, alebo možno poznajú iné deti a rodiny, ktoré programom prešli. Práve títo sa môžu stať hlavným hnacím motorom vášho programu, aj členmi vášho tímu.

Kde

Kde budú prebiehať pravidelné stretnutia? Kde prebehne záverečná slávnosť?

Kedy

Aký bude časový rámec programu? Koľko stretnutí a s akou pravidelnosťou stretávania sa? Kedy bude prvé stretnutie? Kedy bude záverečná slávnosť? Budú nejaké stretnutia vynechané z dôvodu prázdnin, štátnych sviatkov a pod?

Pozri rôzne časové varianty a alternatívy programu.

Pozri často kladené otázky o programe.

Krok za krokom

1. Stretnutie s rodičmi

Program Zmena na obzore je možné zorganizovať iba v úzkej spolupráci s rodičmi. Preto ako prvý krok k jeho organizácii je potrebné zvolať s nimi stretnutie, na ktoré v ideálnom prípade príde vždy aspoň jeden z dvojice otec/mama (tohoto stretnutia sa deti ešte nezúčastňujú)

Viac k stretnutiu s rodičmi

2. Pravidelné stretnutia

Po doladení termínov a dohode s rodičmi o čase a mieste stretnutí a poradí tém/lekcií a prednášajúcich, môžete zvolať ohlásiť prvé stretnutie a začať sa na neho pripravovať.

Čo sa týka príprav, v zásade na ne postačuje týždeň medzi jednotlivými stretnutiami. S využitím materiálov na tejto stránke a pridaní trošky vlastnej tvorivosti, prakticky každý rodič dokáže odprezentovať tému alebo lekciu. Pokiaľ by sa na to necítili (a mnohí môžu naozaj mať rôzne obavy), povzbuďte ich a prípadne si s nimi prejdite ich tému/lekciu bod po bode, aby sa sami uistili v tom, ako to bude prebiehať.

Materiály k jednotlivým stretnutiam

3. Záverečná slávnosť

Záverečná slávnosť je kľúčovým momentom celého programu. Ten k nej od začiatku pomaly smeruje a niektoré témy alebo lekcie sú pri nej dokonca priamo aplikované.

Už od prvého stretnutia s rodičmi je dobré zdôrazňovať, aké je toto posledné stretnutie dôležité a že účasť oboch rodičov je naozaj nevyhnutná. Viac o konkrétnom priebehu a podmienkach záverečnej slávnosti v článku nižšie.

Viac k záverečnej slávnosti

Materiály k programu

Často kladené otázky o programe.