10 stretnutí 1x/týždeň (odporúčaný variant)

 • dĺžka stretnutia: 3,5 hodiny
 • celková dlžka programu: cca 3 mesiace
 • praktická lekcia + téma na každom stretnutí
 • výhody: pravidelný a kompaktný program
 • nevýhody: náročný a intenzívny pre vedúcich aj účastníkov

20 stretnutí 1x/týždeň

 • dĺžka stretnutia: 2 hodiny
 • celková dlžka programu: cca pol roka
 • praktická lekcia / téma na striedačku
 • výhody: kratšie stretnutia
 • nevýhody: dvojnásobný počet stretnutí + strata „obojakého prístupu“

10 stretnutí 1x/dva týždne

 • dĺžka stretnutia: 3,5 hodiny
 • celková dlžka programu: cca pol roka
 • praktická lekcia + téma na každom stretnutí
 • výhody: menšia záťaž pre vedúcich aj účastníkov
 • nevýhody: dlhšie celkové trvanie + ak niekto vynechá, nevidíme sa mesiac…

Pokiaľ ani jedna z týchto alternatív pre vás nefunguje, s určitou tvorivosťou a flexibilitou sa dá program zorganizovať aj inak (napr. počas dlhšieho časového obdobia alebo s inou periodicitou) Podstatné je, aby naplnil svoje poslanie a určite v ňom nesmie chýbať záverečná slávnosť.

Neviete, čo s tým? Radi vám poradíme!