Ak máte záujem nahliadnuť do niektorých praktických lekcií programu, potrebujete sa zaregistrovať na úrovni Nahliadnutie (je to zadarmo).

Praktické lekcie, ktoré sú súčasťou Základného prístupu, sú označené (ZP)

Úvod

P01 – Vyrábanie zápisníkov (ZP)

Čo má skutočnú hodnotu?

P12 – Upratovanie (ZP)

P13 – Financie a osobný rozpočet

P14 – Prádlo / Žehlenie a skladanie šatstva

P15 – Mapy a orientácia, GPS

P16 – Verejná doprava, cestovné poriadky

Odkiaľ prichádzam?

P21 – Životné prostredie a my

P22 – Zdravý životný štýl

P23 – Pohostinnosť / správne stolovanie / dekorácie (ZP)

P24 – Elektrina

Ako môžem poznávať pravdu?

P31 – Komunikácia (mail, chat, internet)

P32 – Prvá pomoc (ZP)

P33 – Údržba bicykla

Kam kráčam?

P41 – Premeny v puberte – starostlivosť o svoje telo

P42 – Ako hovoriť s druhými o Ježišovi

P43 – Varenie (ZP) (záverečná slávnosť)