Ak máte záujem nahliadnuť do niektorých tém programu, potrebujete sa zaregistrovať na úrovni Nahliadnutie (je to zadarmo).

Témy, ktoré sú súčasťou Základného prístupu, sú označené (ZP)

Úvod

T02 – Poslanie a nástrahy tejto generácie (ZP)

Čo má skutočnú hodnotu?

T12 – Priateľstvo s Bohom (ZP)

T13 – Internet a  sociálne siete

T14 – Závislosti (cigarety, drogy a alkohol)

T15 – Zdravé používanie telefónu

T16 – Ako správne zaobchádzať s časom

Odkiaľ prichádzam?

T21 – Evolúcia vs. Stvorenie (ZP)

T22 – Identita a sebaúcta

T23 – Rodina (Boží plán pre rodinu)

T24 – Zdravé vlastenectvo

Ako môžem poznávať pravdu?

T31 – Biblia a Božie zjavenie

T32 – Iné náboženstvá (ZP)

T33 – Okultizmus a duchovný svet

Kam kráčam?

T41 – Premeny v puberte (ZP)

T42 – Moje dary a talenty

T43 – Božie poslanie pre mňa (ZP) (záverečná slávnosť)