Túto ilustráciu môžete použiť pri téme o tom, ako správne zaobchádzať so svojim časom.

Hlavná myšlienka

Pokiaľ v živote dáme prednosť a zaplníme ho menej dôležitými aktivitami, môže sa nám stať, že už nám neostane čas na tie fakt dôležité veci.

Pomôcky

  • zaváraninový pohar (7dl)
  • väčšie a menšie kamene, piesok
  • voda
  • tácka (kvôli čistote)

Úvod a obkec

Chcel by sa niekto z vás pokúsiť čo najviac z týchto kameňov a piesku zmestiť do tejto prázdnej zaváraninovej fľaše?

(necháme vyskúšať – môže sa stať, že tento dobrovoľník zvolí od začiatku najlepší možný postup, no často keď sa všetko len tak hociako nakladie dovnútra, nakoniec nezostane dosť miesta na zvyšné väčšie kamene)

Potom ukážeme náš vlastný postup – začneme najväčšími kameňmi, potom vložíme menšie, nakoniec zasypeme pieskom zvyšné škáry medzi kameňmi. Úplne na záver môžeme ešte celý pohár doliať vodou, aby sme deťom ukázali, že ešte stále sa tam nachádza nejaký voľný priestor (ktorý zaplní voda). Celý postup si treba vopred vyskúšať a nastaviť objemy piesku,vody…

Prepojenie

Keby táto zaváraninová fľaša predstavovala všetok môj čas, a tieto kamene a piesok symbolizovali aktivity v mojom živote a ich veľkosť to, aké sú pre mňa dôležité. Pokiaľ svoj život zaplním najskôr rôznymi menej dôležitými aktivitami (“pieskom” – napr. hraním sa na mobile, pozeraním telky…) môže sa mi stať, že už mi “neostane čas” na tie fakt dôležité veci.

Keď si ale najskôr naplánujem tie dôležité veci (škola, rodina, spánok, čas s Bohom), potom priestor medzi nimi vyplním tými menej dôležitými, a nakoniec rôzne chvíľky tu a tam strávim aj zábavkami.

Aplikácia

Čo by mali byť tie veľké kamene v mojom živote?

Čo tie menšie a čo piesok (tzv. mikroaktivity)?

Čo by sa mohlo stať, ak by mi neostal priestor na nejaký veľký kameň? (spánok a oddych, domáce úlohy, rodina, osobný čas s Bohom)