Šarády, pri ktorých neukazuje jeden a háda skupina,
ale ukazujú všetci v skupine a háda len jeden (popis hry a 120+ slajdov na ukazovanie)

Podmienky na hru:

  • kde: pri použití projektora vnútri, pri použití kartičiek hocikde
  • približné trvanie: od 5 minút ľubovoľne dlho (podľa zábavy a potreby)

Pomôcky:

  • projektor a slajdy – témy na ukazovanie (priložený Powerpoint)
  • alternatíva: papierové kartičky s napísanými témami

Priebeh:

Súťaží proti sebe viacero skupín na 1 alebo viac kôl.

Každá skupina si spomedzi seba zvolí svojho hádača (môže byť v každom kole niekto iný).

Keď je skupina na rade, hádač sa postaví tak, aby bol chrbtom k premietacej ploche a tvárou ku zvyšku svojej skupiny – hercom.

Po odštartovaní časomiery sa na projektore objaví slovo/činnosť, ktorú treba ukázať. Vidia ju všetci okrem hádača. Po uhádnutí slova naskočí ďalší slajd atď až do skončenia časového limitu (na prepínanie slajdov treba určiť špeciálnu osobu).

Hrá sa ako klasické šarády, platia tie isté pravidlá a techniky, až na to, že ukazuje skupina hercov a háda iba jeden.

Slová môžu byť vybraté tematicky – športy, názvy filmov, postavy z kreslených seriálov, situácia/prostredie (banka, pošta, demonštrácia, rockový koncert) … alebo môžu byť aj náhodne premiešané

Alternatívy:

  • Hádačov môže byť aj viac
  • Ak nepostačuje zábava, dá sa hrať aj súťažne (napr. koľko slov dá každá skupina za daný časový limit (napr. 1 minútu) a na viac kôl.
  • Ak ste vonku (alebo nemáte projektor), môžete témy napísať na papiere/kartičky a ukazovať ich hercom spoza chrbáta hádača.