Táto hra sa hodí ako rozohrievačka k praktickej lekcii Elektrina programu Zmena na obzore.

Hra v skratke:

Úlohou v hre je uhádnuť, kto v kruhu osôb prepína smer signálu odovzdávaného stisnutím ruky.

Podmienky na hru:

  • kde: vonku alebo vnútri
  • približné trvanie: 10-15 minút

Pomôcky:

  • žiadne!

Priebeh:

Hráči stoja v kruhu, držiac sa za ruky. Vedúci povie „ja som Batéria a vysielam elektrický signál tak, že stisnem svojho suseda za ruku. Pokiaľ pocítiš na pravej ruke signál, stisni svoju ľavú ruku, aby si ho „poslal ďalej“ svojmu susedovi. Podobne pokiaľ signál príde z druhej strany.“

Takto si vyskúšajte obehnutie signálu celým kruhom, jedným aj druhým smerom, až kým všetci nepochopia, ako to funguje (a signál sa nestráca)

Potom môžete uviesť ďalšie role – napríklad určite niekoho, kto je „Zvonček“ a vždy, keď cez neho prechádza signál, nahlas zazvoní (povie „cililing“. Deti si radi z tejto role robia zábavu, nielen zvonia, ale aj kikiríkajú, hučia, trúbia a pod). Zvončekov môže byť aj niekoľko. Alternatívou k zvončeku je „Žiarovka“ – keď ide cez teba signál, zoširoka sa usmeješ…

Ďalšia dôležitá rola – Prepínač. Jedine Prepínač ktorý je špeciálne určený (a nikto iný v kruhu!) môže zmeniť smer signálu – t.j. ak mu signál príde do pravej ruky, stisne opäť pravú ruku a pošle signál naspäť tým istým smerom, odkiaľ prišiel. Prepínač má možnosť smer zmeniť, ale ani ho zmeniť nemusí. Správa sa náhodne.

Samotná hra spočíva v tom, že vyberieme Dobrovoľníka, ktorého pošleme za dvere. Potom si určíme úlohy – kto bude Batéria, kto Zvončeky (1 až traja) a jeden až dva Prepínače.

Potom sa Dobrovoľník vráti spoza dverí. Po odštartovaní, Batéria vyšle signál a ten koluje v kruhu, Zvončeky zvonia a Prepínače prepínajú. Úlohou Dobrovoľníka-hádača, je presne určiť, kto je Prepínač (má niekoľko pokusov). Ruky počas hry môžu byť voľne spustené pri tele (teda viditeľné), alebo aj za chrbtom. Podľa zvolenej obtiažnosti, môžete si zahrať viac kôl.

Alternatívy:

  • Hádačov môže byť aj viac
  • Podobná hra sa hrá v kruhu, s dlaňami na stole. Susední hráči majú navzájom prepletené pravé a ľavé ruky. Signál sa odovzdáva ťapnutím dlaňou o plochu stola. Smer signálu zmení ľubovoľný hráč dvojitým ťapnutím. Úlohou je nepomýliť sa – ťapnúť predčasne, alebo zaspať. (vyraďovacie kolá)