Lekcie zo života (po anglicky „object lessons“) sú krátke a rýchle ilustrácie, pri ktorých použijete nejaký predmet alebo každodennú životnú situáciu a vyvodíte z nich určitú duchovnú pravdu alebo hodnotu. Je to niečo podobné, ako robil Ježiš v podobenstvách.

Viac o lekciách zo života a o tom, ako ich najlepšie prezentovať, píšeme v samostatnom článku.

V našom programe skoro v každej téme ilustrujeme alebo zhrnieme základnú myšlienku pomocou takejto lekcie. Tieto lekcie sú ideálne na to, aby ich prezentoval buď priamo prednášajúci, alebo aj niektorý z vašich mladších vedúcich, pre ktorých je to skvelá príležitosť vyskúšať si jednoduché vyučovanie.

Navyše, našou snahou bolo zvoliť na programe také lekcie, pri ktorých si môžu účastníci aj niečo sami vyrobiť a nechať ako predmet, ktorý im túto duchovnú pravdu alebo hodnotu bude neustále aj v budúcnosti pripomínať (alebo ho môžu prezentovať doma rodičom a pritom im aj zopakovať, čo sa sami naučili)

Zoznam lekcií

OL02 – Semienko

OL14 – Pasca na myši

OL16 – Pohár s kameňmi

OL41 – Horúca čokoláda