Lekcie zo života (po anglicky „object lessons“) sú krátke a rýchle ilustrácie, pri ktorých použijete nejaký predmet alebo každodennú životnú situáciu a vyvodíte z nich určité ponaučenie alebo princíp.

Je to niečo podobné, ako robil Ježiš v podobenstvách (figovník, horčičné zrnko, poklad v poli, vzácna perla, vtáčky nebeské…) ale aj apoštol Pavol vo svojich listoch (Božia výzbroj, olivovník…)

Lekcie zo života sú skvelou pomôckou pri vyučovaní nejakej témy, zvlášť pre deti a mládež (a ešte viac zvlášť pre predtínedžerov!). Dá sa nimi ilustrovať, až priam takpovediac “zaklincovať” svoju myšlienku vizuálnym či veľmi hmatateľným spôsobom.

Lekcie zo života sú krátke, jednoduché a ľahko pochopiteľné.

Princíp, alebo duchovnú pravdu, ktorú ňou odovzdávame, si naši poslucháči ľahko zapamätajú (a veľmi pravdepodobne im ju pripomenie situácia, keď tento predmet/obraz opäť niekde zahliadnu)

Ako na to

Lekcia zo života zvyčajne vyžaduje minimálny čas na prípravu – stačí si iba vybrať a zohnať ten správny objekt – predmet, ktorý zároveň aj stačí ako jediná pomôcka pri prezentácii (mimochodom, ak ste s časom na tom podobne ako ja, už chápete, prečo ich tak rád používam 🙂

Ako si pripraviť dobrú “lekciu zo života”

Podmet a predmet

Ujasni si, čo presne chceš komunikovať (duchovnú pravdu, životný princíp). Na vymyslenie predmetu, ktorý na to použiješ, potrebuješ určitú dávku tvorivosti, aj abstraktného myslenia.

Na druhej strane, v živote narážame na veľa podobných lekcií a myšlienok tohoto typu počujeme ich v kázňach, čítame v knihách, zachytíme v rádiu, známom filme, na internete, či dokonca vtipe. Niektoré sa nám proste “prihodia”.

Ak sa naučíme si takéto situácie všímať (a tu a tam si ich aj zapísať), budeme mať neustály zdroj inšpirácie. Veď načo znovu objavovať koleso; skôr treba byť otvorený Duchu Svätému, a dovoliť mu k nám hovoriť cez každodenné momenty.

Zapíš si odkaz

Keď máš teda jasné, o čom (a pomocou čoho) chceš hovoriť, napíš si jednovetovú verziu myšlienky, ktorú ideš svojou lekciou komunikovať. Základný princíp tu je:

  • len 1 myšlienka (slovom: jedna)
  • jednoducho sformulovaná
  • jasne ilustrovaná

(príklad jednoduchej myšlienky z možno známeho filmu: “Život je ako bonboniéra – nikdy nevieš, čo práve dostaneš”)

Vydaj sa na lov

Poobezeraj sa po tom správnom objekte (veľkosť, farba, funkcionalita) a dobre sa s ním oboznám. Vyber si taký, ktorý je pre tvoje obecenstvo najviac relevantný (napr. ak to má byť lopta a ideš hovoriť k chalanom, použi futbalku; nie plážovú nafukovačku!)

Fakt to stojí za to, dať si námahu a nájsť si tú správnu vec.

Váž slová

So zreteľom na cieľovú skupinu (vek, záujmy, ale aj kultúra a jazykové schopnosti…) si dôkladne zváž slová, ktoré vo svojej prezentácii použiješ. Niekedy sa môžeš úplne minúť cieľu, keď použiješ “nesprávny slovník”.

A pamätaj tiež na toto: často menej býva viac.

Lekcia zo života sa spravidla dá prezentovať v štyroch postupných krokoch a je dobré si vopred premyslieť (alebo predstaviť), ako bude vyzerať každý z nich.

4 kroky, ako prezentovať “lekciu zo života”

1. Úvod

Inak povedané, upútanie pozornosti.

Jedná sa len o prvých pár sekúnd – čas, v ktorom chceš svoje publikum okamžite zaujať. Môžu to byť slová – pozdrav, zvolanie…alebo aj zvuky – prekvapenie, údiv…či zvuk samotného predmetu (niektoré objekty sú na toto mimoriadne vhodné – napr. taká pasca na myši, bubon, bicyklový zvonček…)

Začať sa dá aj rečníckou otázkou (“Kto z vás si dnes ráno umyl zuby?”)

2. Obkec

Hneď na to je dobré svoj predmet opísať, vysvetliť (opýtať sa), na čo sa používa, niečo špeciálne s ním predviesť.

Výborné je v tejto časti zapojiť publikum – všetkých naraz, alebo jedného-dvoch dobrovoľníkov. V tejto časti musí vyznieť funkcia alebo vlastnosť tvojho predmetu, ktorá demonštruje neskoršiu pravdu/princíp, ku ktorému mieriš.

3. Prepojenie

Toto je moment, kedy urobíš priamy krok ku svojmu odkazu.

Často ho sprevádzajú slová typu:  “No vidíte, a takto podobne je to aj v živote s…” alebo “Tak ako tento… aj my v živote…

Svoj princíp môžeš kľudne rozvinúť, prirovnať, ďalej upresniť. Ak dokonca existujú viaceré prepojenia medzi tvojim objektom a realitou, treba ich poodhaľovať.

Dôležité je zamerať sa na princíp a ten musí v tomto kroku aspoň raz a veľmi jasne zaznieť.

Aplikácia

Posledným a veľmi dôležitým krokom je výzva tento princíp aplikovať vo svojom každodennom živote.

Čo môžem s tým teraz spraviť? Čo z toho pre mňa vyplýva? Pre čo sa môžem dnes rozhodnúť?

Je to ponuka pre každého, neostať len pasívnym poslucháčom.

Ešte zopár myšlienok

  • Drž sa len jednej témy. Nerozvíjaj a nerozvetvuj svoje myšlienky stále a stále ďalej. Tvoje publikum to iba zmätie a na konci si nikto nebude vedieť spomenúť, o čom si vlastne celý čas hovoril
  • Vyvaruj sa neustálemu preskakovaniu tam a späť medzi tvojim “predmetom” a “reálnym životom” (myšlienkou/jej aplikáciou). Tým prvým začni a tým druhým skonči. Keď už sa raz presunieš do abstraktnej roviny, nechoď nazad.

No a ešte trochu inšpirácie na záver

Tu je podľa hore uvedených princípov.spracovaná ukážka jednej mojej obľúbenej lekcie zo života (o sile slov)

Keď si stiahnete PDF verziu tohoto článku, posledná strana tohto PDF sa dá vytlačiť a použiť na prípravu vlastnej lekcie zo života napr. a použiť ju ako súčasť programu, lekcie, tábora.

Možno mi veríte, možno nie, ale…

  • …neuvarené nepoškodené vajce jednoducho nedokážete rozpučiť stlačením v dlani, aj keby ste použili všetku svoju silu. No iba maličká prasklinka alebo dieročka v jeho škrupinke spôsobí, že ho ľahko okamžite zničíte bez väčšej námahy.
  • …bez toho, aby ste ochutnali nejaké tropické ovocie (napr. liči), nedokážete si jeho chuť nijakým spôsobom predstaviť.
  • …papierová bankovka nestratí svoju hodnotu, ani keby ste ju pokrčili, pošľapali, zašpinili alebo dokonca aj roztrhli na dva kusy

Či už mi veríte, alebo nie, každopádne už zrejme tušíte, že všetky tri tieto spomenuté fakty sa dajú použiť ako skvelé lekcie zo života, pri komunikovaní o princípoch, ako integrita, strach z neznáma, alebo osobná hodnota človeka.

Veľa zdaru do tvorby a používania svojich vlastných lekcií zo života! (a budem veľmi vďačný, keď sa o niektoré aj podelíte so mnou)

Tomáš Šipocz
preteens.sk