40-stranový manuál, popisujúci základnú víziu, hodnoty, myšlienky a stratégiu programu <em>Zmena na obzore.</em> Okrem toho sa v ňom dozviete veľa o samotných predtínedžeroch a inšpiruje vás v ďalšej práci s nimi. V manuáli je tiež načrtnutý obsah programu – základné témy a praktické lekcie, jednoduchý časový harmonogram a pod.

Purchase “Zmena na obzore: Manuál” 6,00€ - 40-stranový manuál, popisujúci základnú víziu, hodnoty, myšlienky a stratégiu programu Zmena na obzore.