6.00

40-stranový manuál o programe Zmena na obzore.

Inšpirujúce myšlienky o deťoch v predtínedžerskom veku.

Pozrite si náhľad.

Kategórie:

Popis

40-stranový manuál, popisujúci základnú víziu, hodnoty, myšlienky a stratégiu programu Zmena na obzore.

Okrem toho sa v ňom dozviete veľa o samotných predtínedžeroch a inšpiruje vás v ďalšej práci s nimi.

V manuáli je tiež načrtnutý obsah programu – základné témy a praktické lekcie, jednoduchý časový harmonogram a pod.