Zhrnutie témy

Aj ty máš čo dať druhým – nenechávaj si to pre seba

Verš: 1 Petrov list 4:10

Úvodná hra

V skratke: Dva tímy, súťažiace proti sebe, musia čo najrýchlejšie plastovými lyžičkami poprenášať vodu zo štartovacieho do cieľového vedra

Podmienky:

 • vonku alebo vnútri (v priestoroch, kde nevadí, ak sa trochu povylieva čistá voda na dlážku)
 • približné trvanie: 10minút

Pomôcky:

 • na každý tím jedna plastová lyžička a vedierko (napr. aj z 1kg jogurtu)
 • väčšia nádoba s vodou (lavór, väčšie vedro)
 • odmerný valec (ak chceme víťaza určiť úplne presne)

Príprava:

Hráčov rozdelíme do tímov (2 alebo viacerých). Každý tím dostane plastovú lyžičku, postaví sa ku svojmu prázdnemu vedierku (za štartovacou čiarou), určí si poradie hráčov – každý sa musí zúčastniť v presne danom poradí. Spoločné vedro s vodou umiestníme cca do 20 metrovej vzdialenosti od štartu.

Priebeh:

Našou dnešnou témou je Služba druhým.

Hovorí sa, že aj podať niekomu lyžičku vody je veľkou službou, a to zvlášť niekomu, kto je naozaj smädný.

Boli ste už niekedy fakt smädní? Napríklad v lete, keď praží slnko a my sme si zabudli so sebou zobrať fľašu s vodou. Potom sme ozaj vďační aj za také miniatúrne množstvo, aké sa zmestí napríklad na jednu takúto lyžičku.

My si preto teraz zahráme hru, pri ktorej budete mať za úlohu, preniesť za určený čas čo najviac vody z tamtej nádoby, do svojho tímového vedierka. Vodu môžete prenášať iba na tejto plastovej lyžičke a musíte sa pri tom všetci striedať v poradí, ktoré si presne určíte. Každý sa musí zúčastniť rovnakým dielom.

Máte nejaké otázky?

Ak nie, tak pozor ideme na to…3…2..1…ŠTART!

Poznámky:

Odmerajte presný čas súťaže (napr. 5minút) a v priebehu hry pre zvýšenie napätia po minúte oznamujte, koľko ešte ostáva – záverečné sekundy samozrejme poriadne zdramatizujte.

Akciu môžete spestriť nejakou rýchlou rytmickou hudbou.

Na záver porovnáme prenesený objem oboch tímov – kto vyhral? Ak máte k dispozícii odmerný valec (sklenú nádobu s presne kalibrovaným objemom), môžete urobiť veľmi presné porovnanie – spravodlivosť sa počíta!

Predtínedžeri si totiž zvlášť potrpia na férovosť; okrem toho však tiež milujú súťaženie a tak víťazný tím môžete špeciálne odmeniť.

VYUČOVANIE

Wow, bolo super vás pozorovať. S akým nasadením každý niesol tú svoju lyžičku vody!

Občas sa čosi vylialo, do vedierka došla iba polovica z toho, čo ste nabrali. Niekedy ani to nie…

Napriek tomu ale, pozrite koľko vody ste dokázali preniesť, keď ste sa do toho vložili, boli ste ochotní znovu a znovu ísť. A každého úsilie urobilo malý, ale dôležitý rozdiel vo výsledku.

Viete, niekedy sa nám zdá, že taká malá lyžička vody nič neznamená. Že je nepodstatná a bezvýznamná. Keď sa ale spojíme ako tím a každý prenesie niečo málo, spolu dáme veľký objem!

Tak sa nám aj niekedy zdá, že malé skutky v živote neurobia žiaden rozdiel – to ale nie je pravda – postupne naplnia celé vedro a táto „voda našich skutkov“ uhasí smäd, a to niekomu dokonca môže až zachrániť život!

Dnes chceme hovoriť práve o takýchto malých skutkoch služby, ktoré môžu urobiť veľký rozdiel.

Boh nás vyzýva, aby sme s radosťou slúžili druhým.

Nám sa často krát moc do toho nechce, „necítime sa na to“.

Služba druhým je však životne dôležitá!

A to nielen pre druhých, ale aj pre nás samých.

Viete, že vo Svätej zemi sa nachádzajú dve „moria“ (OBRÁZOK)?

 • Galilejské more
 • Mŕtve more

Do oboch sa vlieva rieka Jordán.

Galilejské more (jazero) je však plné života a rýb, prekypuje sviežosťou a prináša život všade naokolo.

Mŕtve more je úplne ale úplne mŕtve. Je to preto, lebo koncentrácia soli v ňom je taká obrovská, že v ňom žiaden živý organizmus neprežije.

V čom je teda rozdiel medzi týmito dvoma „morami“? Prečo jedno žije a druhé je mŕtve?

…(dajte priestor hádať)

Preto, lebo z Galilejského jazera rieka aj vyteká.

Z Mŕtveho mora nič nevyteká – je to najnižší bod na zemi. Vodu iba prijíma, ale žiadnu ďalej nedáva. A preto je mŕtve. (minerály z odparenej vody sa tak nakoncentrovali, až ich je priveľa – OBRÁZOK)

Podobne je to aj s človekom, ktorý neustále len prijíma a prijíma, no sám druhým nič nedáva. Ktorý sa necháva obsluhovať, no sám nikomu nie je ochotný poslúžiť.

Prečítajme si z 1.Petrovho listu 4:10

 Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal (SEP)

3 dôvody, prečo by sme mali slúžiť druhým:

 1. Ježiš slúžil druhým a preto by sme mali aj my
  (Ján 13:15 – umývanie nôh učeníkom) Ježiš – spasiteľ sveta – sa sám veľakrát uponížil aby nám ukázal, že keď sa chceme stať veľkými, máme najskôr slúžiť druhým
 2. Služba druhým nás udržuje v pokore
  Ak si už niekedy pomáhal ako dobrovoľník pri nejakej službe, asi si si všimol, že mnohí ľudia nemajú toľko, čo ty. Nie sú na tom tak dobre. Za koľko toho môžeme byť v našom živote vďační! Služba zmení tvoje vlastné zameranie na seba samého a pomôže ti vidieť potreby druhých.
 3. Každý môže čosi dať.
  Veľmi často ľudia nechcú slúžiť, pretože si myslia, že sami nemajú čo ponúknuť. Každý však má niečo, čo môže dať, pretože to je darom od Boha. Môžeš dať druhým svoj čas, svoje načúvanie, dary a talenty – zaspievať pre starých ľudí v domove dôchodcov, doniesť deky bezdomovcom, upratať, pozbierať odpadky, postrážiť niekomu malé deti, pomôcť doma bez toho, aby ťa o to žiadali… Služba je privilégium a príležitosť!

Aplikácia:

Stráv chvíľku sám a porozmýšľaj, ako môžeš práve ty slúžiť druhým:

 • Odkiaľ začnem?
 • Čo ponúknem?
 • Čo mám, a môžem sa o to podeliť?

Buď konkrétny! (napíš si to do zápisníka)

Nepohŕdaj ani vecami, ktoré sa ti môžu zdať „malé“ a „bezvýznamné“.