Evolúcia je nielen zábavná rozohrievačka, okrem iného sa výborne hodí aj ako úvod do témy T21 programu Zmena na obzore.

Hráči sa postupným vyhrávaním súbojov „vyvíjajú“ z počiatočného štádia (vajce) až na „hotového človeka“

Podmienky na hru:

  • kde: vonku alebovnútri
  • približné trvanie: 10 minút

Pomôcky:

  • žiadne! (resp. ak je to potrebné, náčrt jednotlivých štádií)

Priebeh:

Hráči sa postavia a náhodne rozptýlia v hracom priestore

V dnešnej dobe je tzv. evolučná teória široko akceptovaná ako vedecké vysvetlenie toho, ako sme sa ako ľudstvo postupne vyvinuli z jednoduchých jednobunkových organizmov, cez ryby a obojživelníky, až po cicavce a nakoniec ľudoopice. V tejto hre tento proces napodobníme, no namiesto údajných miliónov až miliárd rokov, my sa cez jednotlivé štádiá vyvinieme len za niekoľko minút! Takže – v tejto úlohe hrá každý za seba. Vašou úlohou bude vyvinúť sa z vajíčka až na hotového človeka! Komu sa to podarí ako prvému, vyhráva.

Keďže nie sme antropológovia, vývinové štádia v našej hre sme si mierne zjednodušili. Máme tu: vajce, sliepku, psa, slona, opicu a človeka.

Ako sa dá rozpoznáť, že sa niekto nachádza v konkrétnom vývinovom štádiu (tréning – všetci hráči zopakujte to po mne)

  • vajce – ruky na hlave (tvár zakrytá oboma prelaktiami – „schúlený“), bez zvuku alebo „ťuk-ťuk-ťuk“
  • sliepka – ruky vbok (ako krídla v „kačacom tanci“), „kotkotkodák“
  • pes – ruky pred sebou (ako keď psík „prosí“), „hav-hav-hav“
  • slon – jedna ruka sa drží za nos, druhá cez prvú ako chobot, „húúúú“
  • opica – poskakuje a jednou rukou sa škriabe po hlave, druhou po bruchu, „opičie zvuky“
  • človek – kráča vzpriamene a dôstojne 🙂

Bojovať o nové vývinové štádium budeme pomocou známeho systému kameň-papier-nožnice. V priebehu hry si každý hľadá partnera v tom istom štádiu vývoja ako je on sám (tzn. iba vajce s vajcom, sliepka so sliepkou, pes so psom, … atď). Pokiaľ v boji zvíťazíš, postupuješ do vyššieho stupňa vývinu. Pokiaľ prehráš, klesneš na nižší stupeň (okrem prípadu, že si stále ešte len vajce, vtedy ním ostávaš).

Prvý z vás, kto dosiahne štádium človeka, je víťaz! Môžeš zdvihnúť ruky nad hlavu a spustiť bojový pokrik! Pripravení? Všetci začíname od vajíčka…3…2..1…ŠTART.

Akciu môžete spestriť nejakou rýchlou rytmickou hudbou.

Niekedy je nápomocné, mať na tabuli/flipcharte/projektore jednoduchú schému vývinových štádií – kto sa na čo mení (pozri obrázok na poslednej strane PDF)

Poznámky

Je praktické, hru po nejakom čase zastaviť (v závislosti od počtu hráčov, tak cca do 5minút. V priebehu hry sami vycítite, keď počet interakcií postupne klesá). Navyše sa stáva, že v určitom momente nám ostane niekoľko jednotlivcov „zaseknutých“ v každom vývinovom štádiu, keďže už nijaký iný hráč na ich úrovni neexistuje a tým pádom sa nevedia posunúť ani hore, ani dolu.

Preteens milujú súťaženie a tak víťaza môžete špeciálne odmeniť.