Toto nie je názov najnovšieho filmu v kinách. No iste je o čom točiť.

OK, chceme pozitívne vplývať na našich predtínedžerov. Želáme si, aby dávali pozor. Aby išli hlbšie, boli „zodpovední“. Aby rešpektovali druhých a boli ochotní pre iných aj niečo spraviť.

Aby fakt vzali to, čo sa im snažíme vštepiť.

Pravda je však taká, že štvrtáci až šiestaci na základnej škole môžu byť občas poriadne frustrujúcou vekovou skupinou.

V skutočnosti:

  • ich pozornosť udržíte iba mimoriadne krátko
  • myslia si, že všetko už vedia
  • často sa zdá, že ich vlastne nič nezaujíma
  • majú vysokú hladinu energie
  • známe postoje „já já já, jenom já
  • na robenie niektorých vecí sú príliš „cool
  • vedia byť poriadne protivní
  • a zoznam pokračuje …

Aj keď nás preteens niekedy frustrujú, pracovať s touto vekovou skupinou môže byť fakt uspokojujúce. A tak stojí za to, trochu pochopiť ich nepredvídateľnosť.

Predtínedžeri sú schopní lepšie sa sústrediť ako mladšie deti

Psychologické výskumy ukazujú, že preteens majú oproti menším deťom lepšiu selektívnu pozornosť. To im umožňuje v nejakom momente rýchlejšie dešifrovať, čo je naozaj dôležité, a sústrediť sa iba na túto informáciu. Selektívna pozornosť je užitočná v sociálnych situáciách, trebárs v takej preplnenej kaviarni, kde je treba venovať pozornosť iba tomu, čo v tej chvíli hovorí môj najlepší kamarát. Takisto je potrebná pre úspech v škole, napríklad pri riešení komplikovanej matematickej slovnej úlohy. V danej chvíli sa dokážu sústrediť predovšetkým na jeden hlavný problém.

Takýto typ sústredenosti im tiež umožňuje používať zručnosti, ktoré majú už opakovane dobre nacvičené – napríklad behanie a kopanie do lopty – bez toho, aby im venovali intenzívnu pozornosť.

Poučenie pre naše programy: Preteens sú schopní sústrediť sa na to, čo sami uznajú za dôležité.

Preto vo svojich lekciách osekajte „balast“.
Skrátka – načo hovoriť celý odsek o niečom, čo viete povedať jednou vetou 🙂
Keď ste v učiteľskom móde, povedzte to krátko a výstižne.
Niekedy menej je viac – tak či tak budú venovať pozornosť iba „mäsu“; pokiaľ vám to bude trvať pridlho, ich pozornosť stratíte.

V každej svojej preteen lekcii majte jeden hlavný bod a použite viacero tvorivých spôsobov, ako tento bod zdôrazniť.

Buďte tvoriví vo svojich vyučovacích metódach. Používajte napr. krátke klipy z aktuálnych filmov alebo seriálov a svoju hlavnú myšlienku úplne jasne zaklincujte.

Preteens začínajú uvažovať sami za seba

Spochybňujú to, čo doteraz odjakživa akceptovali ako pravdu. Pozerajú sa na veci z iného uhla. Mnohí si začínajú klásť otázky, čomu naozaj veria.

Čo s tým? Povzbudzujte to – je to dobrá vec.

Potrebujú príležitosti aby svoje otázky vyjadrili a rozptýlili svoje pochybnosti. Toto sa dá dosiahnuť napríklad diskusiami v malých skupinkách.

Dajte im príležitosť položiť otázky a okomentovať lekciu. Cieľom je, aby hovorili.

Umiestnite niekde „otázkovú škatuľku“ s prázdnymi lístkami a perom. Urobte priestor špeciálne na čas otázok a odpovedí.

No a v týchto debatách je vždy super, keď si na svoje otázky odpovedia navzájom; nie keď im ich rovno naservírujete vy.

Preteens premýšľajú rýchlejšie ako mladšie deti

Práve kvôli zmene v schopnosti sústrediť sa, dokážu preteens premýšľať rýchlejšie a plynulejšie ako mladšie deti. Tento fakt im dáva schopnosť robiť viacero vecí naraz.

Za touto zmenou v pred-tínedžeroch sú skutočné biologické dôvody. Neuróny v mozgu sú pokryté látkou nazývanou „myelín“, ktorá im umožňuje rýchlejšie prenášať signály. Čím viac myelínu, tým rýchlejšie človek dokáže prijímať a spracúvať vnemy.

Čo z toho vyplýva?

Môže sa vám zdať, že vám nevenujú pozornosť, no v skutočnosti je dosť veľká šanca, že to tak nie je.

Budú sa neustále presúvať, rozprávať sa s kamarátom o tom, čo vravíte (aj keď vám sa bude zdať že hovoria o niečom úplne inom) alebo sa skrátka na vás len tak pozerať.

Buďte kľudní. Podstatné je, že niečo ide dnu.

Nie je potrebné neustále od nich vyžadovať, aby ticho sedeli, mali s vami očný kontakt atď.

Preteens prechádzajú z obdobia detstva do obdobia dospievania

Dieťa v tomto období podstupuje masívne zmeny vo všetkých oblastiach svojho života: fyzicky, sociálne, duchovne, emocionálne… Je to doslova prerod do puberty.

Rozmýšľajú už inak ako mladšie deti.

Ich telo rapídne rastie (orgány, kosti, mozog atď).

Priatelia sa pre nich stávajú prioritou.

Sú schopní robiť rozhodnutia sami za seba.

Práve preto je dôležité, venovať špecifickú pozornosť týmto vývojovým zmenám. Môže to znamenať vytvorenie špeciálnej preteen skupinky (štvrtáci až šiestaci na ZŠ), ktorá bude mať svoj vlastný program, oddelene od iných vekových skupín.

Môžu to byť špeciálne preteen víkendovky, letné tábory alebo iné akcie počas roka.

Ak takýto model pre vás jednoducho nie je možný, budete musieť byť trochu tvoriví a možno zaradiť do svojho všeobecného detského programu občas niečo špeci práve pre preteens (napr. raz za mesiac alebo pár krát do roka)

Podstatné na tom celom je, že túto veľmi výnimočnú vekovú skupinu a jej potreby neodignorujete.

Predtínedžerský vek je úplne kľúčové obdobie. Sú hladní po informáciách. Chcú sa s vami rozprávať. Rozhodujú sa za seba o tom, čo je v živote dôležité. Chcú skúšať nové veci a preberať novú zodpovednosť.

Pokiaľ im na to dáte príležitosť, v puberte sa dostaví ovocie.