Toto je výborná zoznamovačka, ktorá sa dá použiť napríklad na úplne prvom stretnutí. Dozviete sa o svojich účastníkoch rôzne zaujímavosti a povzbudíte ich, aby sami spoznali niekoho nového.

Podmienky na hru:

  • kde: vonku alebo vnútri
  • približné trvanie: 10 minút

Pomôcky:

  • vytlačené BINGO listy (pre každého jeden) – nájdete ich v prílohe PDF súboru s úplným popisom hry
  • perá (ak nemajú vlastné)

Priebeh:

V tejto zoznamovacej hre dostanete každý takýto hárok s okienkami.

Budete sa prechádzať po miestnosti a vašou úlohou je postupne nájsť ľudí, ktorí spĺňajú podmienku v každom okienku a požiadať ich, aby sa vám do tohoto okienka vlastnoručne podpísali.

POZOR – nie je dovolené mať podpis toho istého človeka vo viacerých okienkach vášho hárku. Pokiaľ si počas hry uvedomíte, že niečo chcete zmeniť, môžete podpis istej osoby z okienka vyškrtnúť a potom ho/ju poproste, aby sa vám podpísal do iného.

Túto hru sme nazvali BINGO, lebo v nej ide o to, zaplniť všetky okienka vo svojom hárku. Komu sa to podarí prvému, nech zakriči BINGO! avyhráva!

Poznámky:

Hárok sme vyrobili pre účely našej konkrétnej skupiny. Je možné, že vo vašej skupine sa nebude dať úloha splniť. Podľa potreby si buď upravte hárok po svojom, zmeňte počet okienok a pod.

Druhá možnosť je, že po určitom čase hrania umožníte aj druhý podpis tej istej osoby.

Vyhodnotenie sa dá spraviť aj tak, že vyhrá ten hráč, ktorý má po oficiálnom uplynutí času (napr. 7 minút) zaplnených najviac okienok