Trochu sme upravili známu bláznivú hru Včeličky, aby nás voviedla do témy T15: Používanie telefónu v programe Zmena na obzore. Je to veselá rozohrievačka, takže ju určite využijete aj inokedy.

Podmienky na hru:

  • kde: vonku alebo vnútri
  • približné trvanie: 10-15 minút

Pomôcky: žiadne!

Príprava:

Účastníkov postavíme do kruhu, tvárou smerom dovnútra (aby na seba videli)

Pravidlá:

V dnešnom svete komunikácie nám každú chvíľu vyzváňa alebo pípa telefón. Aby sme v spoločnosti neboli neslušní, zvykneme si ho prepnúť na tichý (vibračný) režim. A tak, keď nám príde hovor alebo správa, začujeme iba tiché zabzučanie.

Asi takto: „bzzzzzz…“ (točíme zaťatými päsťami pri ušiach)

Teraz si zahráme hru Prezvoň ma! pri ktorej si budeme medzi sebou prezváňať.

Začínajúci hráč na niekoho ukáže rukou a povie: „bzzzz…“.

Prijímajúci hráč sa zatvári udivene a hovor prijme: „bzzzzzz…“ (pritom točí zaťatými päsťami pri oboch ušiach). Následne tento hráč pošle signál ďalej – opäť na niekoho iného ukáže rukou a povie: „bzzzz…“.

Vyskúšajme si to.

Dajte si kolečko vysielaných-prijímaných-preposielaných signálov.

Ide vám to dobre, teraz ešte pridáme jeden prvok. Keďže každý prichádzajúci hovor alebo správa zvykne zaujať aj okolo stojacich, počas prijímania sa ku prijímajúcemu naklonia aj jeho dvaja bezprostrední susedia a bližšou rukou k nemu tiež prijmu signál: „bzzzz…..“ (točia zaťatou päsťou pri uchu, bližšom smerom k prijímajúcemu)

Vyskúšajme si to. (dajte si rýchle kolečko)

Počas tejto hry sa musíte absolútne sústrediť, aby ste nezaspali a vždy urobili presne to, čo treba. Pokiaľ použijete nesprávnu ruku, zabzučíte vtedy, keď nemáte, alebo naopak, zaspíte a nezabzučíte vtedy, keď máte, vypadávate z hry von (urobíte krok dozadu)

Zahráme si prvé kolo naostro (hrajte až dokým ostanú poslední traja hráči)

V druhom kole môžete ešte pridať nové dva prvky:

Spadnutá sieť: ten, kto je na rade, ukáže smerom na zem do stredu kruhu. Všetci hrajúci hráči sa musia nakloniť smerom do stredu kruhu a oboma rukami zabzučať.

Celosieťové vysielanie: ten, kto je na rade, ukáže smerom dohora do stredu kruhu. Všetci hrajúci hráči sa musia pozrieť smerom dohora do stredu kruhu a oboma rukami zabzučať.

Hru hrajte ako dlho uznáte za vhodné (pokiaľ sa účastníci bavia)

Preteens milujú súťaženie a tak môžete po každom kole víťazov nejako špeciálne odmeniť.