Duša z bicykla je vhodnou rozohrievacou hrou pre tému P33: Údržba bicykla v PreTeen Programe. Môžete ju použiť ale aj pri iných príležitostiach.

Podmienky na hru:

  • kde: vonku alebovnútri
  • približné trvanie: 5 minút

Pomôcky:

  • duša od bicykla (veľkosť 20-28)
  • stopky
  • dynamická hudba

Priebeh:

Pochytajte sa v kruhu za ruky.

Na jedno spojenie rúk (alebo rameno začínajúceho hráča) navlečte dušu z bicykla.

Úlohou vašej skupiny bude postupne sa všetci prevliecť cez túto dušu z bicykla – samozrejme bez toho, aby ste si rozpojili ruky!

Akciu môžete spestriť nejakou rýchlou rytmickou hudbou.

Stopnite čas, koľko im to trvalo.

Vyhodnotenie:

Vyhlásime stopnutý čas. Ak skupina chce skúsiť ešte raz tento čas prekonať, umožnite im to.

  • Ako by sa to dalo zrýchliť?
  • Čo by ste mohli skúsiť zmeniť?

Hru môžete spestriť aj postupne ťažšími „výzvami“ – napr. začnite veľkosťou duše 28′ a neskôr im dajte menšiu (24′) a ešte menšiu (20′).

Zmyslom tejto hry je najmä prelomiť ľady a zabaviť, takže ju skúste nebrať príliš vážne…