Štipcový útok je vhodnou rozohrievacou hrou pre lekciu P14: Prádlo a žehlenie v PreTeen Programe. Môžete ju použiť ale aj pri iných príležitostiach.

Podmienky na hru:

  • kde: vonku alebovnútri
  • približné trvanie: 5 minút

Pomôcky:

  • stopky
  • štipce na prádlo (počet: aspoň 5ks na každého hráča)
  • dynamická hudba

Príprava:

Každý hráč dostane do ruky 5 štipcov na prádlo.

Priebeh:

Vašou úlohou bude oštipcovať svojimi štipcami ostatných – skúste štipce umiestňovať tak, aby ich hneď na sebe neobjavili.

Ak na sebe nájdete nejaký štipec, môžete ho znovu použiť. Keď však uplynie čas (presne jedna minúta), nesmiete sa už hýbať ani zbavovať štipcov – aj tie, čo vám ostanú v ruke, sa rátajú akoby „na vás“.

Akciu môžete spestriť nejakou rýchlou rytmickou hudbou.

Hláste plynutie času (30 sekúnd, posledných 10 sekúnd, … 10-9-8-… STOP!)

Vyhodnotenie:

Každý spočíta, koľko má na sebe štipcov. Vyhlásime rekordérov: najmenej, ale aj najviac.

Zmyslom tejto hry je najmä prelomiť ľady a zabaviť, takže ju skúste nebrať príliš vážne…