Jednoduchá súťažná výzva, ktorú treba splniť do 60 sekúnd

Typický, súťaživý a časovou dynamickosťou strhnujúci ľadoborec

Podmienky na hru:

  • kde: vonku alebovnútri; väčšinou pri stole
  • približné trvanie: 1 minúta 🙂

Pomôcky:

  • pre každú výzvú osobitné
  • stopky
  • dynamická hudba

Priebeh:

Prezentujte výzvu; vyjasnite pravidlá a obmedzenia; určte súťažiace strany (tímy alebo jednotlivcov). Stopnite 1 minútu a hláste polčas, posledných 10 sekúnd…

Výzvy:

1. Poháriky a ping-pongové loptičky

Trafiť čo najviac ping-pongových loptičiek do malého vedierka; triafať možno iba s jedným alebo viacerými odrazmi od stola

2. Ping-pongové piškvorky

Predošlá výzva, iba s viacerými menšími pohárikmi naplnenými vodou, rozmiestnenými na stole do štvocovej siete. Pri hre dvoch tímov dajte jednému tímu biele, druhému žlté loptičky.

Vyhráva tím, ktorý naplní 3 poháriky v jednom riadku/stĺpci/diagonále (piškvorky alebo tic-tac-toe)

3. Céčka jednou rukou (zápalky)

Z kôpky vysypaných céčok treba jednou rukou pospájať čo najdlhšiu reťaz. V druhom kole zase reťaz rozpájame na jednotlivé céčka. Ak je to príliš náročné, môžete dovoliť spájať/rozpájať dvojiciam, s tým, že každý používa iba jednu svoju ruku.

Pokiaľ nemáte céčka, môžete použiť plné zápalkové škatuľky. Vysypte zápalky zo škatuľky na kôpku a škatuľku zatvorte a položte vedľa. Úlohou je usporiadať jednou rukou zápalky naspäť do škatuľky a potom ju úplne zatvoriť. Ak chcete úlohu ešte sťažiť, vyžadujte, aby zápalky boli pekne usporiadané hlavičkami jedným smerom.

4. Triedenie lentiliek

Pred každého postavíme niekoľko pohárikov (podľa počtu farieb) a pohárik plný lentiliek. Po odštartovaní si vysypú lentilky na kôpku pred seba a jednou rukou musia roztriediť lentilky podľa farby do jednotlivých pohárikov.

5. Neodfúkni žolíka

Na hrdlo fľaše položíme celý balíček žolíkových kariet (52 kusov), hodnotami navrch. Najspodnejšia karta (priamo na hrdle fľaše) je žolík. Hráč fúka zhora a zboku na karty tak, aby postupne odletovali preč.

Úlohou je odfúknuť všetky karty tak, aby na fľaši ostal iba žolík. Odfúknutie žolíka znamená diskvalifikáciu!

6. Pančuchový sloní chobot

Do špičky jednej nohy silonovej pančuchy strčíme tenisovú loptičku. Každý hráč si natiahne jedny takéto silonky na hlavu (ako bankový lupič) tak, aby „chobot“ s loptičkou ovísal z vrchu hlavy dole (približne meter dlhý)
Po odštartovaní hráči musia v predklone pohybmi hlavou zhodiť chobotom každý svoje stojace fľaše s vodou. Tie sú umiestnené v jednej línii, približne v metrových intervaloch.

Alternatíva – nie silonkový „chobot“, ale „chvost“, pripevnený vzadu na opasku, ovísajúci dole skoro až po zem.

7. Rybačka

Pre každého hráča vyrobíme jednoduchú udicu – palicu s približne 100-150 cm špagátom, na ktorom je priviazaný klinec (150ka).

Pri odštartovaní asistenti rozkývajú každému klinec na udici. Hráči sa nesmú hýbať z miesta. Úlohou je zasunúť klinec do hrdla sklenenej fľaše, stojacej zhruba 1m pred nimi na zemi.

8. Plastové poháre

Každý hráč dostane do rúk stĺpik rovnakého počtu do seba zasunutých jednorazových plastových pohárov. Prvý pohár na vrchu je výrazne odlišný (napr. jediný hnedý).

Po odštartovaní začnú hráči čo najrýchlejšie po jednom odoberať poháre zospodu a zasúvať ich zvrchu – tak, aby sa hnedý pohár postupne presúval v stĺpiku dole. Víťazom je ten, kto presunie celý stĺpik a tým pádom sa mu nakoniec dostane hnedý pohárik do ruky.