Je také ľahké niečo druhým komunikovať a napriek všetkému úsiliu nás vôbec nepochopia. Nedorozumenia môžu vzniknúť veľmi ľahko a táto hra to výborne ilustruje.

Pantomimický telefón je vhodnou úvodnou hrou do témy T13: Internet a sociálne siete v programe Zmena na obzore. Môžete ju použiť ale aj pri iných príležitostiach.

Podmienky na hru:

  • kde: vonku alebo vnútri
  • približné trvanie: 15minút

Pomôcky:

  • stopky

Príprava:

Účastníkov rozdelíme na dve rovnako veľké skupiny. Obidve si určia nejaké poradie, v ktorom sa budú členovia skupiny zapájať.

Úvod:

Zahráme si miernu obmenu známej hry „telefón“, pri ktorej sa prenáša odkaz od prvého po posledného člena radu šepkaním do ucha.

Dnes si odkaz nebudeme šepkať, ale ukazovať!

Na začiatok poprosím druhú skupinu, aby pozorovala, zatiaľ čo prvá skupina bude hrať. Neskôr sa vymeníte.

Prvého hráča z prvej skupiny si zavolám sem do stredu a ukážem mu na papieriku napísané slovné spojenie, popisujúce nejakú činnosť, napríklad „šúpem banán“.

Ostatných hráčov z prvej skupiny zatiaľ poprosím, aby sa postavili sem nabok a otočili sa k nám chrbtom.

Keď je prvý hráč pripravený, otočí sa ďalší hráč zo skupiny smerom k nemu a prvý hráč sa mu bez použitia slov – teda iba hraním – pokúsi predviesť, o akú činnosť sa jedná. Má na to najviac 20 sekúnd.

Po vypršaní tohoto času sa obráti tretí hráč a druhý hráč – bez ohľadu na to, koľko pochopil – sa mu pokúsi predviesť túto činnosť. Opäť za 20 sekúnd.

Takýmto spôsobom postupne predvádzajú všetci v poradí, až sa nakoniec pozorovateľom stane posledný hráč zo skupiny. Ten už musí po skončení času nahlas tipnúť, o akú činnosť sa jednalo.

Po tejto traumatickej skúsenosti sa obidve skupiny vymenia; na scénu prichádza druhá skupina a prvá sa stáva pozorovateľmi.

V ďalšom kole sa poradie hráčov v každej skupine môže posunúť, t.j. posledný hráč z minulého kola sa stane prvým a všetci sa posunú o jedno miesto.

Zhrnutie

Aké to bolo, prenášať odkaz, ktorému ste úplne nerozumeli?

Vidíte, aj v živote je také ľahké, vysvetliť si po svojom niečo, čo sa nám ostatní snažia komunikovať, no oni to pritom môžu myslieť úplne ináč.

Témy na ukazovanie:

Témy si môžete vytlačiť z priloženého PDF. Odporúčame vám vytlačenú stranu poskladať harmonikovitým spôsobom po riadkoch tak, aby z papiera ostal iba úzky pásik vždy s jedným slovným spojením navrchu. Pri hre ho môžete postupne odvíjať (nevadí, že hráči uvidia už predošlé spojenia, hlavne, aby nevideli tie neskoršie)

Činnosti v zozname sú postupne trochu ťažšie a abstraktnejšie. Na rozohriatie je vždy dobré začať niečím ľahším.